Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Östra Ljungby-Stidsvig mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ljungby-Stidsvig mfl 1882 16,7% 31,1% 27,7% 24,5% 6,2% 51,6% 48,4% 8,0%  
Summa 1882 16,7% 31,1% 27,7% 24,5% 6,2% 51,6% 48,4% 8,0%

http://www.val.se