Val till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Förslöv Västra

Båstads kommun: 2014 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 14 september 2014. Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015. Därmed upphävdes 2014 års valresultat för Båstads kommun.

Klicka här för att se statistiken vid omvalet i Båstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Förslöv Västra 1317 16,9% 28,2% 26,1% 28,7% 6,8% 50,2% 49,8% 5,8%  
Summa 1317 16,9% 28,2% 26,1% 28,7% 6,8% 50,2% 49,8% 5,8%

http://www.val.se