Val till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Hov

Båstads kommun: 2014 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 14 september 2014. Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015. Därmed upphävdes 2014 års valresultat för Båstads kommun.

Klicka här för att se statistiken vid omvalet i Båstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hov 624 10,4% 21,0% 26,0% 42,6% 4,5% 51,8% 48,2% 4,2%  
Summa 624 10,4% 21,0% 26,0% 42,6% 4,5% 51,8% 48,2% 4,2%

http://www.val.se