Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Bellevue S-Edvinshem SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1476 16,0% 25,1% 23,6% 35,2% 4,3% 45,5% 54,5% 2,9%  
Summa 1476 16,0% 25,1% 23,6% 35,2% 4,3% 45,5% 54,5% 2,9%

http://www.val.se