Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 764 17,0% 32,7% 27,9% 22,4% 5,8% 54,3% 45,7% 4,7%  
Summa 764 17,0% 32,7% 27,9% 22,4% 5,8% 54,3% 45,7% 4,7%

http://www.val.se