Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Barnängen-Rådmansgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen-Rådmansgatan 974 21,1% 25,2% 21,4% 32,3% 4,3% 47,4% 52,6% 4,3%  
Summa 974 21,1% 25,2% 21,4% 32,3% 4,3% 47,4% 52,6% 4,3%

http://www.val.se