Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Järnvägsgatan-Söderslättsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan 1647 24,3% 30,3% 18,8% 26,6% 6,6% 47,4% 52,6% 8,1%  
Summa 1647 24,3% 30,3% 18,8% 26,6% 6,6% 47,4% 52,6% 8,1%

http://www.val.se