Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Fagerängen-Östra stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerängen-Östra stranden 1462 20,6% 30,6% 26,7% 22,2% 7,8% 51,2% 48,8% 13,7%  
Summa 1462 20,6% 30,6% 26,7% 22,2% 7,8% 51,2% 48,8% 13,7%

http://www.val.se