Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Gylle-Bösarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle-Bösarp 481 16,4% 35,8% 26,0% 21,8% 6,7% 51,6% 48,4% 5,2%  
Summa 481 16,4% 35,8% 26,0% 21,8% 6,7% 51,6% 48,4% 5,2%

http://www.val.se