Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - Gislövs läge-Gislövs Strandmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1304 9,4% 35,4% 26,4% 28,8% 4,6% 49,8% 50,2% 3,6%  
Summa 1304 9,4% 35,4% 26,4% 28,8% 4,6% 49,8% 50,2% 3,6%

http://www.val.se