Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Simris

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simris 1428 14,4% 22,5% 30,0% 33,2% 6,2% 48,2% 51,8% 2,9%  
Summa 1428 14,4% 22,5% 30,0% 33,2% 6,2% 48,2% 51,8% 2,9%

http://www.val.se