Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - Gärsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gärsnäs 1025 18,0% 26,1% 22,9% 33,0% 7,1% 47,7% 52,3% 2,8%  
Summa 1025 18,0% 26,1% 22,9% 33,0% 7,1% 47,7% 52,3% 2,8%

http://www.val.se