Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - S:t Olof

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Olof 902 13,6% 26,3% 27,2% 32,9% 4,3% 49,9% 50,1% 6,0%  
Summa 902 13,6% 26,3% 27,2% 32,9% 4,3% 49,9% 50,1% 6,0%

http://www.val.se