Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Laholm centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laholm centrum 1794 17,4% 22,6% 19,4% 40,5% 5,5% 42,9% 57,1% 3,1%  
Summa 1794 17,4% 22,6% 19,4% 40,5% 5,5% 42,9% 57,1% 3,1%

http://www.val.se