Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Mellbystrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellbystrand 1780 10,3% 24,7% 26,2% 38,8% 3,9% 50,4% 49,6% 2,0%  
Summa 1780 10,3% 24,7% 26,2% 38,8% 3,9% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se