Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Våxtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Våxtorp 1819 15,8% 26,9% 28,5% 28,8% 5,7% 51,1% 48,9% 5,9%  
Summa 1819 15,8% 26,9% 28,5% 28,8% 5,7% 51,1% 48,9% 5,9%

http://www.val.se