Val till kommunfullmäktige i Laholm - Ålder och kön - Hishult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hishult 785 15,5% 22,4% 26,8% 35,3% 5,5% 53,9% 46,1% 5,5%  
Summa 785 15,5% 22,4% 26,8% 35,3% 5,5% 53,9% 46,1% 5,5%

http://www.val.se