Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Högadal-Övre Skogen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högadal-Övre Skogen m.fl. 1147 16,7% 37,7% 26,5% 19,2% 8,5% 50,0% 50,0% 3,5%  
Summa 1147 16,7% 37,7% 26,5% 19,2% 8,5% 50,0% 50,0% 3,5%

http://www.val.se