Val till kommunfullmäktige i Härryda - Ålder och kön - Hällingsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällingsjö 1188 15,6% 37,5% 26,8% 20,2% 5,1% 52,5% 47,5% 5,0%  
Summa 1188 15,6% 37,5% 26,8% 20,2% 5,1% 52,5% 47,5% 5,0%

http://www.val.se