Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Mellby-Finngösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellby-Finngösa 1650 22,7% 35,5% 24,1% 17,8% 8,0% 50,5% 49,5% 5,7%  
Summa 1650 22,7% 35,5% 24,1% 17,8% 8,0% 50,5% 49,5% 5,7%

http://www.val.se