Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Oxled-Ljungkullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxled-Ljungkullen 1515 21,2% 34,8% 21,1% 23,0% 5,7% 45,7% 54,3% 4,9%  
Summa 1515 21,2% 34,8% 21,1% 23,0% 5,7% 45,7% 54,3% 4,9%

http://www.val.se