Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Kyrkenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkenorum 982 14,2% 35,0% 23,8% 27,0% 6,7% 51,6% 48,4% 3,3%  
Summa 982 14,2% 35,0% 23,8% 27,0% 6,7% 51,6% 48,4% 3,3%

http://www.val.se