Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Getskär-Valeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getskär-Valeberget 1249 14,4% 43,3% 23,4% 18,9% 7,4% 50,3% 49,7% 2,6%  
Summa 1249 14,4% 43,3% 23,4% 18,9% 7,4% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se