Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Källsby-Sävelycke-Timmervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1149 15,1% 37,7% 22,9% 24,3% 6,5% 47,1% 52,9% 1,7%  
Summa 1149 15,1% 37,7% 22,9% 24,3% 6,5% 47,1% 52,9% 1,7%

http://www.val.se