Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Tegneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tegneby 1124 15,2% 23,8% 29,5% 31,5% 6,9% 53,8% 46,2% 1,5%  
Summa 1124 15,2% 23,8% 29,5% 31,5% 6,9% 53,8% 46,2% 1,5%

http://www.val.se