Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Röra Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röra Västra 927 13,7% 22,5% 25,7% 38,1% 7,4% 49,5% 50,5% 1,8%  
Summa 927 13,7% 22,5% 25,7% 38,1% 7,4% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se