Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Långelanda 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långelanda 2 1360 14,0% 25,5% 24,4% 36,0% 5,7% 47,6% 52,4% 3,2%  
Summa 1360 14,0% 25,5% 24,4% 36,0% 5,7% 47,6% 52,4% 3,2%

http://www.val.se