Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Myckleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Myckleby 999 13,3% 26,6% 29,0% 31,0% 5,1% 51,8% 48,2% 3,2%  
Summa 999 13,3% 26,6% 29,0% 31,0% 5,1% 51,8% 48,2% 3,2%

http://www.val.se