Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Gullholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 192 7,8% 8,3% 33,9% 50,0% 2,1% 53,1% 46,9%    
Summa 192 7,8% 8,3% 33,9% 50,0% 2,1% 53,1% 46,9%

http://www.val.se