Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Morlanda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morlanda Östra 1428 11,2% 22,7% 26,1% 40,1% 4,3% 50,6% 49,4% 2,9%  
Summa 1428 11,2% 22,7% 26,1% 40,1% 4,3% 50,6% 49,4% 2,9%

http://www.val.se