Val till kommunfullmäktige i Munkedal - Ålder och kön - Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkedal 1-Söder-Håby-Tungenäset 1276 15,8% 28,8% 28,0% 27,5% 6,3% 52,4% 47,6% 3,3%  
Summa 1276 15,8% 28,8% 28,0% 27,5% 6,3% 52,4% 47,6% 3,3%

http://www.val.se