Val till kommunfullmäktige i Munkedal - Ålder och kön - Hällevadsholm-Svarteborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällevadsholm-Svarteborg 1206 16,7% 29,3% 24,2% 29,9% 6,3% 52,9% 47,1% 4,1%  
Summa 1206 16,7% 29,3% 24,2% 29,9% 6,3% 52,9% 47,1% 4,1%

http://www.val.se