Val till kommunfullmäktige i Tanum - Ålder och kön - Hamburgsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hamburgsund 1552 12,6% 21,8% 27,5% 38,1% 4,9% 49,4% 50,6% 3,9%  
Summa 1552 12,6% 21,8% 27,5% 38,1% 4,9% 49,4% 50,6% 3,9%

http://www.val.se