Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Bohus södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus södra 1329 19,0% 34,9% 19,7% 26,3% 6,9% 50,0% 50,0% 4,2%  
Summa 1329 19,0% 34,9% 19,7% 26,3% 6,9% 50,0% 50,0% 4,2%

http://www.val.se