Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Nödinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nödinge centrum 1694 22,8% 32,1% 22,0% 23,1% 7,7% 46,8% 53,2% 7,5%  
Summa 1694 22,8% 32,1% 22,0% 23,1% 7,7% 46,8% 53,2% 7,5%

http://www.val.se