Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Skepplanda norra - Hålanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skepplanda norra - Hålanda 1063 17,8% 31,0% 27,2% 24,1% 7,2% 54,2% 45,8% 3,2%  
Summa 1063 17,8% 31,0% 27,2% 24,1% 7,2% 54,2% 45,8% 3,2%

http://www.val.se