Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Skepplanda östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skepplanda östra 1572 16,9% 33,0% 23,3% 26,8% 5,5% 49,7% 50,3% 3,4%  
Summa 1572 16,9% 33,0% 23,3% 26,8% 5,5% 49,7% 50,3% 3,4%

http://www.val.se