Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Älvängen södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvängen södra 1178 15,2% 43,0% 21,1% 20,7% 8,1% 51,8% 48,2% 3,0%  
Summa 1178 15,2% 43,0% 21,1% 20,7% 8,1% 51,8% 48,2% 3,0%

http://www.val.se