Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Älvängen norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvängen norra 1071 17,5% 37,0% 24,7% 20,8% 7,8% 50,0% 50,0% 3,4%  
Summa 1071 17,5% 37,0% 24,7% 20,8% 7,8% 50,0% 50,0% 3,4%

http://www.val.se