Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Nol södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nol södra 1096 16,6% 37,3% 25,8% 20,3% 6,8% 49,5% 50,5% 4,2%  
Summa 1096 16,6% 37,3% 25,8% 20,3% 6,8% 49,5% 50,5% 4,2%

http://www.val.se