Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Stenkullen - Hedefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkullen - Hedefors 1474 20,1% 38,5% 20,4% 21,1% 8,3% 48,2% 51,8% 3,5%  
Summa 1474 20,1% 38,5% 20,4% 21,1% 8,3% 48,2% 51,8% 3,5%

http://www.val.se