Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Uddared - Oryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddared - Oryd 1178 15,3% 39,9% 22,7% 22,2% 8,6% 51,7% 48,3% 2,5%  
Summa 1178 15,3% 39,9% 22,7% 22,2% 8,6% 51,7% 48,3% 2,5%

http://www.val.se