Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Berghult - Ryggebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghult - Ryggebol 841 17,8% 40,2% 23,1% 18,9% 7,7% 51,6% 48,4% 4,3%  
Summa 841 17,8% 40,2% 23,1% 18,9% 7,7% 51,6% 48,4% 4,3%

http://www.val.se