Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Kyrkmossen - Lindskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkmossen - Lindskogen 881 14,2% 41,8% 20,5% 23,5% 7,2% 52,1% 47,9% 2,7%  
Summa 881 14,2% 41,8% 20,5% 23,5% 7,2% 52,1% 47,9% 2,7%

http://www.val.se