Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Tollered - Norsesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tollered - Norsesund 1077 19,8% 36,3% 27,1% 16,8% 9,2% 52,0% 48,0% 3,9%  
Summa 1077 19,8% 36,3% 27,1% 16,8% 9,2% 52,0% 48,0% 3,9%

http://www.val.se