Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Olstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olstorp 1106 16,2% 45,9% 23,9% 14,0% 7,3% 52,9% 47,1% 3,3%  
Summa 1106 16,2% 45,9% 23,9% 14,0% 7,3% 52,9% 47,1% 3,3%

http://www.val.se