Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Aggetorp - Björboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggetorp - Björboholm 1304 13,7% 37,6% 26,2% 22,5% 5,4% 53,1% 46,9% 4,3%  
Summa 1304 13,7% 37,6% 26,2% 22,5% 5,4% 53,1% 46,9% 4,3%

http://www.val.se