Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Centrala Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Gråbo 1472 17,6% 34,0% 20,4% 27,9% 6,0% 46,0% 54,0% 5,4%  
Summa 1472 17,6% 34,0% 20,4% 27,9% 6,0% 46,0% 54,0% 5,4%

http://www.val.se