Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Sjövik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjövik 1079 16,5% 36,3% 24,0% 23,2% 5,8% 51,2% 48,8% 5,2%  
Summa 1079 16,5% 36,3% 24,0% 23,2% 5,8% 51,2% 48,8% 5,2%

http://www.val.se