Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Nårunga-Ornunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nårunga-Ornunga 1335 16,3% 30,6% 27,3% 25,8% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3%  
Summa 1335 16,3% 30,6% 27,3% 25,8% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3%

http://www.val.se